Güvenli Kullanım

25 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan ve 2 Mayıs 2014, 23 Temmuz 2016 ile 24 Nisan 2017 tarihlerinde revize edilen İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı ile ilgili hususları düzenlemektedir. 5.maddede iş ekipmanının seçimi, 6.maddede genel hususlar ve 7.maddede iş ekipmanının güvenli kullanılabilmesi için gerekli kontrole dair hususlar açıklanmaktadır. Çalışanların kullanacakları ekipmanlarla ilgili hususlar 10.maddede detaylandırılırken, bu ekipmanlarla ilgili eğitimler 11.maddede ifade edilmiştir. Ekipmanlara yönelik hususlar genel anlamda burada belirlenmiş olup Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Ek-1’inde yer alan işler, ilgili Yönetmelik’e göre değerlendirilir. MYK zorunluluğu olan yerlerde, 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 74.maddesi uyarınca mesleki yeterlilik belgesi şartı öncelikli olarak aranır.

Bunun dışında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-1’inde iş ekipmanlarında bulunacak asgari gerekler tanımlanmış olup, bir ekipmanın ilk kurulduğu an veya değişiklikler gerçekleştirildikten sonra sahip olması gereken özellikler tüm ekipman gruplarını kapsayacak şekilde verilmiştir. Örnek verilecek olursa 2.12 maddesinde “İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılır.” denmektedir. Bu madde, ekipman üreticisinin üretim şartlarını sağlayarak onayını aldığı ve kullanım kılavuzuyla sunduğu özellikler dışında ekipmanın herhangi bir şekilde kullanılamayacağını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yönetmelik Ek 2’sinde ise uygun şartları sağlayarak devreye alınmış veya kullanıma hazır iş ekipmanlarının kullanımlarıyla ilgili hususlar genel olarak düzenlenmiştir. 1. kısımda tüm iş ekipmanlarıyla ilgili bilgiler aktarılırken, 2.kısımda mobil ekipmanlarla, 3.kısımda yük kaldırma, 4. kısımda yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler detaylandırılmıştır.

İLETİŞİM

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

Telefon

+90 (312) 257 16 90


Adres

Batı Sitesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 464 (İstanbul Yolu 14. Km) 06370 Yenimahalle / ANKARA

E-posta

isekipmanlari@ailevecalisma.gov.tr