EKİPNET

EKİPNET; iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programı’dır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirlenen programlardan mezun olan (ekipman grubuna göre mezuniyet farklılık gösterebilmektedir.) mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerler EKİPNET sistemine kayıt olabilmekte ve “G” ile başlayan geçici kayıt numarası alabilmektedirler.

Kayıt olan kişiler, Bakanlığımız ile periyodik kontrol temel eğitim protokolü imzalanan kurumların açtıkları eğitimlere başvurmakta, eğitim sonucunda sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim kurumu tarafından EKİPNET sistemine başarılı olarak kaydedilmektedir. Böylece kişiler sistemden “K” ile başlayan kalıcı kayıt numarası almakta ve periyodik kontrol yapmaya yetkili olmaktadırlar.

Uygulama hali hazırda pilot iller, Kırıkkale ve Eskişehir’de zorunludur. Diğer bir deyişle Kırıkkale ve Eskişehir’de periyodik kontrol faaliyeti gösteren kişilerin eğitim alma zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer illerde de Genel Müdürlüğümüz onayıyla kurumlar tarafından eğitimler açılmakta ve devam etmektedir.

EKİPNET sistemi ve periyodik kontrole yetkili olma ile ilgili mevzuat ayrıntıları “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ”de düzenlenmiştir. İlerleyen dönemlerde ekipman özelinde eğitimlere geçilecek, ekipman özelinde kişiler yetkilendirilecektir.

EKİPNET Güncel Veriler (13.07.2020)

Sistemi Ziyaret Eden Toplam Kişi Sayısı

43.566

Geçici Kayıt Numaralı Kişi Sayısı

4.874

Kalıcı Kayıt Numaralı Kişi Sayısı

3.211

İLETİŞİM

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

Telefon

+90 (312) 257 16 90


Adres

Batı Sitesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 464 (İstanbul Yolu 14. Km) 06370 Yenimahalle / ANKARA

E-posta

isekipmanlari@ailevecalisma.gov.tr