Periyodik Kontrol ve Bakım

İş Ekipmanları birimine yüz yüze veya birim mail adresi üzerinden gelen soruların çoğunda bakım ve periyodik kontrol tabirlerinin birbirine karıştığı, yükümlülükler anlamında kavram kargaşası oluştuğu gözlemlenmiştir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 4.maddesi tanımlar kısmında bakım; iş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamını ifade ederken periyodik kontrol; iş ekipmanlarının, Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri olarak tanımlanmıştır. Yapılacak herhangi bir kontrol de ancak Yönetmelik Ek 3’ünde belirtilen aralıklarda ve standartlara uygun olarak yapılması durumunda periyodik kontrol hüviyetine kavuşacaktır.

Bakım faaliyetleri arızi yani arıza meydana geldiğinde yapılabileceği gibi önleyici veya periyodik bakım olarak da gerçekleştirilebilir. Tüm bakım faaliyetlerinin üretici tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bakım personelleriyle ilgili Yönetmelikte şu an itibariyle bir düzenleme bulunmamakta olup Tehlikeli ve Çok Tehlikeli  Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte belirtilen ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek kolları ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.

Periyodik kontroller, bahsi geçen Yönetmelik Ek 3’ünde belirtilen hususlara göre gerçekleştirilir ve Ek 3 1.7 maddesindeki unsurları kapsayacak şekilde raporlanır. Kimlerin periyodik kontrol yapabileceği Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir. Ayrıca, bu Yönetmelik kapsamında çıkarılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ’de belirtilen EKİPNET programı üzerinden kişiler kayıt olmakta ve bu numaralarla periyodik kontrol düzenlemektedirler. 17.06.2019 tarihi itibariyle düzenlenen periyodik kontrol raporlarında Eskişehir ve Kırıkkale illerinde K ile başlayan kalıcı, diğer illerde ise G ile başlayan geçici kayıt numarası zorunludur. İşverenler, iş güvenliği uzmanları ve muayene kuruluşları bir şahsın periyodik kontrol yapmaya yetkili olup olmadığını EKİPNET / Yetkili kişi sorgulama alanından T.C. Kimlik numarası ile geçici kayıt numarası bilgilerini girerek kontrol edebilirler.

Periyodik kontrollerde sahada görülen uygulama farklılıklarının önlenmesi amacıyla İSGÜM İş Ekipmanları birimi olarak bazı ekipman grupları için periyodik kontrol raporları ve bu raporların nasıl değerlendirileceğini ayrıntılı açıklayan kriterler dokümanına site içerisinden ulaşabilirsiniz. Sütunlu çalışma platformu, mobil kren ve ısıtma kazanı gibi ekipman grupları için periyodik kontrol video rehberlere de Youtube İSGÜM İş Ekipmanları kanalından veya site içerisindeki yönlendirmelerden ulaşabilirsiniz.


Periyodik Kontrol Online Uygulaması* için Tıklayınız.

*Raporlarda belirtilen "hafif ve ağır kusur" uygulaması henüz mevzuatta yer almamakta olup, çalışmalar devam etmektedir.

İLETİŞİM

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

Telefon

+90 (312) 257 16 90


Adres

Batı Sitesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 464 (İstanbul Yolu 14. Km) 06370 Yenimahalle / ANKARA

E-posta

isekipmanlari@ailevecalisma.gov.tr