Hakkımızda

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet birimleri arasında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar ile tüm işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dahilinde faaliyet gösteren işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının güvenli kullanılması amacıyla özel olarak kurulan www.isekipmanlari.gov.tr internet sitesi ile sektörde faaliyet gösteren tüm tarafların doğru ve yeterli şekilde bilgilendirilerek kayıpların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu internet sitesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı İş Ekipmanları birimi tarafından yönetilmektedir.

Faaliyetlerimiz:

• Tüm işyerlerinin mevzuata uyum düzeyi ile ilgili araştırma yapılması, mevcut durumun belirlenmesi ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunulması,

• İş ekipmanları ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında bilgi akışının ve geribildirim alınmasının sağlanması, sahadan gelen görüş ve tekliflerin değerlendirilmesi,

• İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve işverenlerin ekipmanlara sağlıklı ve güvenli çalışmaları için ihtiyaçlarına yönelik olarak öncelikli çalışma alanlarını belirleyerek projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi,

• Ekipmanların güvenli kullanımı ve periyodik kontrolleri hakkında rehberler hazırlanması, yayın ve dokümantasyon çalışmalarının yapılması,

• İş ekipmanları özelinde iş sağlığı ve güvenliğine dair strateji ve politika belirlenmesine ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması, bu strateji ve politikalar çerçevesinde programlar hazırlanması,

• İş ekipmanları kaynaklı iş kazaları ile ilgili istatistiki verilerin derlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi,

• Ülke genelinde iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştiren kişilerle ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, periyodik kontrollerin standartlaştırılması ve konu ile ilgili bilgi birikimin sahaya aktarılması,

• İş ekipmanları özelinde; Genel Müdürlükçe, Enstitü Başkanlığınca veya İdarenin onayladığı taraflar tarafından düzenlenen sempozyum, seminer, eğitim, çalıştay ve benzeri faaliyetlere teknik destek sağlanması, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca düzenlenen benzer faaliyetlerin takip edilmesi ve gerekli görülmesi halinde katılım sağlanması,

• Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş ekipmanlarına ilişkin işbirliği ve koordinasyon sağlanması ve ortak faaliyetler yürütülmesi,

• Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan iş ekipmanlarına ilişkin tasarı ve teklifler ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşüne teknik destek sağlanması.

İLETİŞİM

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

Telefon

+90 (312) 257 16 90


Adres

Batı Sitesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 464 (İstanbul Yolu 14. Km) 06370 Yenimahalle / ANKARA

E-posta

isekipmanlari@ailevecalisma.gov.tr